Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Nilux Kft. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.penzugyesanyu.hu honlapon keresztül nyújtott pénzügyi tanácsadói szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 

A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Nilux Kft.

Székhely:  6724, Szeged, Hétvezér u. 24. 3/5.

Adószám:  14384471-2-04

Cégjegyzékszám: 06-09-029472 

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Email cím: [email protected]

Bankszámlaszám (IBAN):  HU9110700062-74562529-51100005

Swift/BIC kód: CB8DNO

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „PénzügyesAnyu” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható pénzügyi információkat és tanácsokat oszt meg a Szolgáltatás ügyfeleivel (a továbbiakban: „Ügyfél”). A Szolgáltatás célja, hogy az Ügyfeleket megismertesse a pénzügyi piac legújabb trendjeivel és megtakarítási lehetőségeivel.

 

3) A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján az Ügyfél megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében az Ügyfél igényeinek megfelelő konstrukciók meghatározására. A szerződés tárgyát képezi a tanácsadás. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Nilux Kft., aki a megbízást kifejezetten elfogadja. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a Nilux Kft. egyetemlegesen felelős.

4) A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, az Ügyfél által a www.penzugyesanyu.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. Az Ügyfél jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

5) Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 

6) Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.penzugyesanyu.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján az Ügyfél felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. Az Ügyfél a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

7) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

8) A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 

9) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

10) Panaszkezelés

Az Ügyfél Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@penzugyesanyu.hu A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

 

11) A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

NetMasters Europe Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.; Adószám: 24812087-2-09; Cégjegyzékszám: 09-09-025522; Mobil: +36 30 923 4646; Fax: +36 1 700 2727; E-mail: [email protected]

 

12) Fizetési feltételek

A https://penzugyesanyu.hu/ honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állhatnak rendelkezésre:

 

  1. A vásárlás bankkártyás fizetéssel a stripe.com fizetési szolgáltató felületén lehetséges.

1.1 Az online bankkártyás fizetés a Stripe elektronikus fizetéseket lebonyolító rendszerén keresztül valósulnak meg.

További információk a Stripe-ról (angol nyelvű oldal): stripe.com
Stripe adatvédelem, nyilatkozatok, szabályzatok

A Stripe online fizetési rendszere az alábbi bankkártyákkal és digitális pénztárcával történő fizetést teszi lehetővé (magyar vonatkozású lista):

  • MasterCard
  • VISA
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay

 

  1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza emailben)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)